Hvilke kompetencer besidder Gynækolog Niels Lund?

Og hvad laver vi så hos Gynækolog Niels Lund? Jo klinikken vurderer kvinder med smerter, blødning og hormonelle problemer. Vi tager os af prævention og der bliver lagt en ganske betydelig mængde af spiraler i Gynækologisk Klinik. Vi tager os af kvinder med mistanke om ondartede sygdomme og stiller diagnoser ved hjælp af klinisk undersøgelse, ultralyd og blodprøver. Dette område er naturligvis særlig delikat, for alle mulige forandringer skal findes og der må ikke overses noget. Vores speciallæge har i en periode arbejdet med kræftsygdomme på OUH og har ganske stor ekspertise i at stille disse diagnoser.

Gynækolog Niels Lund Middelfart

Patienter med kræftsygdomme bliver heldigvis vældig godt behandlet på OUH og der er en bedre prognose for de fleste gynækologiske kræftsygdomme end for bare 10 år siden. Sygehusenes mulighed for at kontrollere patienterne efter endt behandling er mindre gode og der kommer en større gruppe patienter i kontrolforløb til klinikken. Der er meget der taler for, at tidligere tiders faste kontroller af opererede patienter ikke giver meget, regnet i overlevelse eller livskvalitet. Det er således mere og mere gængs, at patienterne informeres om mulige symptomer på tilbagefald og bedes henvende sig ved problemer frem for at få ny kontroltid efter en bestemt periode.

Forløber omkring barnløshed

Andre forløb er problematikker omkring barnløshed. Der kommer flere og flere behandlinger på fertilitetsklinikker og andelen af børn i en årgang som er undfanget efter fertilitetsbehandling er stigende.

Vi har ikke mulighed for avanceret behandling, men kan hjælpe med basal udredning og stimulation. Det vil sige at kvinden undersøges mhp ægløsning og passage gennem æggeledere og at mandens sæd undersøges og vurderes. Såfremt der ikke er problemer med ovennævnte kan stimulation startes. I praksis gør vi det med en ret gennemprøvet stimulationsteknik – nogle vil sige gammeldags. I tilfælde af nedsat sædkvalitet kan vi tilbyde insemination med oprenset sæd fra partner – eller hvor sædkvaliteten er dårlig,  med donorsæd. Der er stigende efterspørgsel efter donorinsemination hos Gynækolog Niels Lund. Måske et billede på at kvinder i stigende grad lever alene og selv vil planlægge og styre deres liv. Du er velkommen til at besøge os, find vej via KRAK

En særlig problemstilling her er lovgivningen vedr. barn nummer 2: et par har ret til hjælp på offentlig klinik, hvis de ikke har fælles børn. Har de derimod et barn sammen, er barnløshedsbehandling for egen regning. Dette kan synes underligt når et par med flere børn fra tidligere kan få hjælp uanset antallet af børn, men sådan er lovgivningen.

En særlig gruppe patienter er kvinder i overgangsalder. Et særdeles følsomt område efter at store undersøgelser for omkring 15 år siden skræmte hele verden med historier om brystkræft og blodpropper.

Reklamer